101 - 110 of 1214 publications
CSV
ACS Nano
2022

Angell, D. K.; Bourgeois, B.; Vadai, M.; Dionne, J. A.

Nature Materials
2022

Kim, M. S.; Zhang, Z.; Rudnicki, P. E.; Yu, Z.; Wang, J.; Wang, H.; Oyakhire, S. T.; Chen, Y.; Kim, S. C.; Zhang, W.; Boyle, D. T.; Kong, X.; Xu, R.; Huang, Z.; Huang, W.; Bent, S. F.; Wang, L. -W.; Qin, J.; Bao, Z.; Cui , Y.

Nature Energy
2022

Yu, Z.; Rudnicki, P. E.; Zhang, Z.; Huang, Z.; Celik, H.; Oyakhire, S. T.; Chen, Y.; Kong, X.; Kim, S. C.; Xiao, X.; Wang, H.; Zheng, Y.; Kamat, G. A.; Kim, M. S.; Bent, S. F.; Qin, J.; Cui, Y.; Bao, Z.

bioRxiv
2022

Zhang, J.; Cai, Y.; Lavine, C. L.; Peng, H.; Zhu, H.; Anand, K.; Tong, P.; Gautam, A.; Mayer, M. L.; Rits-Volloch, S.; Wang, S.; Sliz, P.; Wesemann, D. R.; Yang, W.; Seaman, M. S.; Lu, J.; Xiao, T.; Chen, B.

Science
2022

Zhang, Z.; Li, Y.; Xu, R.; Zhou, W.; Li, Y.; Oyakhire, S. T.; Wu, Y.; Xu, J.; Wang, H.; Yu, Z.; Boyle, D. T.; Huang, W.; Ye, Y.; Chen, H.; Wan, J.; Bao, Z.; Chiu, W.; Cui, Y.

Science
2022

Zhang, Z.; Li, Y.; Xu, R.; Zhou, W.; Li, Y.; Oyakhire, S. T.; Wu, Y.; Xu, J.; Wang, H.; Yu, Z.; Boyle, D. T.; Huang, W.; Ye, Y.; Chen, H.; Wan, J.; Bao, Z.; Chiu, W.; Cui, Y.

Science Advances
2022

Behera, P.; May, M. A.; Gomez-Ortiz, F.; Susarla, S.; Das, S.; Nelson, C. T.; Caretta, L.; Hsu, S. -L.; McCarter, M. R.; Savitzky, B. H.; Barnard, E. S.; Raja, A.; Hong, Z.; Garcia-Fernandez, P.; Lovesey, S. W.; Van der Laan, G.; Ercius, P.; Ophus, C.; Martin, L. W.; Junquera, J.; Raschke, M. B.; Ramesh, R.

Nature
2021

Shang, Y.; Liu, Z.; Dong, J.; Yao, M.; Yang, Z.; Li, Q.; Zhai, C.; Shen, F.; Hou, X.; Wang, L.; Zhang, N.; Zhang, W.; Fu, R.; Ji, J.; Zhang, X.; Lin, H.; Fei, Y.; Sundqvist, B.; Wang, W.; Liu, B.

Nature
2021

Tang, H.; Yuan, X.; Cheng, Y.; Fei, H.; Liu, F.; Liang, T.; Zeng, Z.; Ishii, T.; Wang, M. -S.; Katsura, T.; Sheng, H.; Gou, H.

Pages